Räddningstjänst

Räddningstjänst utbildning

Vi har haft ett väldigt långt samarbete med räddningstjänsterna runt om i Sverige och tagit fram enkla effektiva utbildningar och utrustningspaket som är speciellt inriktade på räddningstjänstens personal.
Vi utbildar räddningstjänstens ansvariga för höghöjdsarbeten/räddningar till instruktörer och de utbildar i sin tur deras egen personal.
Enkelt, smart och kostnadseffektivt!