Slutet utrymme

arbeta säkert i slutna utrymmen

Att arbeta i miljöer som t.ex. brunnar, cisterner, gruvor och bassänger ställer mycket höga krav på säkerhet och kunnande. Dessa utbildningar vänder sig till alla som arbetar i slutna utrymmen och följer AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker.

Kurserna finns som grund- och repetitionsutbildning.