Verksamhetsbeskrivning

Crux erbjuder utbildning i Rope Access för dig som behöver arbeta hängande i rep.

Crux är etablerad som en ledande leverantör av utbildning och utrustning för arbete i miljöer med fallrisker. Verksamheten startade 1987 och vi ligger ständigt i frontlinjen när det gäller kvalitet och säkerhet.

Crux affärsidé är att erbjuda kvalitativa helhetslösningar för de som arbetar på hög höjd och i slutna utrymmen. Helhetslösningen innefattar riskanalyser, handlingsplaner, utbildningar, samt utrustningar som leder till en säkrare och tryggare arbetsmiljö för kunden.

Crux vision är att vi ska leda utvecklingen av utbildning och arbetsmetoder för arbete på höjd och i slutna utrymmen. Våra lösningar och system ska stå som förebild och bli normbildare.

Crux är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Läs vår Kvalitets- och miljöpolicy här.

Våra specialistområden inkluderar:

  • Utbildning i arbete på höjd och tak
  • Utbildning i arbete i slutna utrymmen
  • Utbildning i räddning av nödställd  i dessa miljöer
  • Utarbetande av riskanalyser och handlingsplaner för säkrare arbetsmiljöer
  • Försäljning och utveckling av fallskyddsutrustning
  • Inspektionsarbete och reparationer på hög höjd
  • Konsultation och designservice gällande klätterväggar

Medarbetare