Rope Access

Rope access

Om du ska arbeta hängande i rep eller behöver använda rep för att nå arbetsplatsen ska arbetet utföras bl.a. enligt AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning. Dessa utbildningar ger dig en gedigen kunskap om hur du ska arbeta säkert i dessa miljöer.

Kurserna finns som grund- och repetitionsutbildning.