Nedtagning av nödställd i träd

Nödställd i träd Crux

I AFS 2012:1 står följande: ”När fler personer samtidigt utför trädbeskärning med mororkedjesåg genom klättring skall minst två av dessa ha utbildning i räddningsarbete för att kunna ta ned en skadad person från ett träd”.