Rescue Pack instruktörsutbildning

Höghöjdsansvarig brandman

Kursbeskrivning
Rescue Pack är en genomtänkt och utprovad kombination av rep, selar och annan räddningsutrustning förpackad så att den alltid är komplett och omedelbart redo att användas när larmet går.
De första två dagarna av utbildningen består av grundutbildning i handhavande av Rescue Pack och säkert arbete på höjd. Den tredje dagen ägnas åt instruktörsmetodik för arbete och räddning på höjd. Kursen gör att ni får egna instruktörer på stationen som i sin tur kan utbilda den övriga personalen.

Målet med utbildningen:

 • Ge möjlighet för brandmännen att arbeta säkert i miljöer med fallrisker.
 • Ha förmåga att genomföra säker firning eller hissning av person.
 • Ge en säker backup för varje inkopplad person.
 • Ge räddningstjänsten instruktörer som kan utbilda enligt gällande regelverk

Målgrupp
Höghöjdsansvariga inom räddningstjänsten

Kursinnehåll

 • Lagar, förordningar och normer
 • Arbetsplanering
 • Risker
 • Användning av personlig skyddsutrustning
 • Självsäkring vid arbete
 • Nerfirning av person
 • Upphissning av person
 • Användning av back uppsystem
 • Säker självevakuering vid fall över takkant
 • Räddning av skadad från höjd
 • Suspension trauma
 • Strategi och planering vid räddning från höjd
 • Metodik för hur förmågan sprids till egen personal (inkl deltidsbrandmän)

Kurslängd
3 dagar
Utbildningen kan genomföras antingen vid Crux utbildningsanläggning i Uppsala eller på Er egen station.

Pris
7 900kr
Rabatterat pris ges vid fler deltagare från samma station.

Antal platser
Max 8 elever per kurs och 2 instruktörer för att säkerställa utbildningskvaliteten.
Beställer du en hel kurs om 8 platser anpassar vi den efter dina behov och ger rabatterat pris.

Fasta utbildningsdatum 2021
16-18 mars

Kontakta oss för önskemål.

Denna utbildning genomförs främst som företagsanpassad utbildning där vi tränar/övar hela företaget. Självklart kan vi utbilda även de som inte fyller en hel kurs (8 pers). Ring eller kontakta oss nedan för överenskommelse på dina/era behov.

Bokning
Fyll i anmälningsblanketten,
eller fyll i dina önskemål nedan så kontaktar vi dig.