Mer info om Fallskyddsinstruktörsutbildning RTJ

Höghöjdsansvarig brandman

Kursbeskrivning
Grundutbildningen genomförs under två dagar och innehåller ”generellt fallskydd” och ”arbete på tak”. Att ”arbeta” innebär att instruktören får egen färdighet i att arbeta, rädda och utbilda i ingående moment.
Kursen gör att ni får egna instruktörer på stationen som i sin tur kan utbilda den övriga personalen.

Målet med utbildningen:

 • Ge möjlighet för brandmännen att arbeta säkert i miljöer med fallrisker
 • Ha förmåga att genomföra säker räddning av kamrat/person
 • Ge räddningstjänsten instruktörer som kan utbilda enligt gällande regelverk

Målgrupp
Personal inom räddningstjänst som ska bli lokal instruktörer på sin station/förbund.

Kursinnehåll

 • pedagogik och metodik
 • framtagning av övningar
 • lagar och föreskrifter
 • riskbedömning
 • arbetsplanering
 • räddningsplaner
 • arbetsmetoder
 • ergonomi
 • användning av personlig skyddsutrustning

Kurslängd
2 dagar
Utbildningen kan genomföras antingen vid Crux utbildningsanläggning i Uppsala eller på Er egen station.

Pris
7 400kr

Antal platser
Max 8 elever per kurs och 2 instruktörer för att säkerställa utbildningskvaliteten.
Beställer du en hel kurs om 8 platser anpassar vi den efter dina behov och ger rabatterat pris.

Fasta utbildningsdatum
Se planerade datum på följande länk

övriga datum efter överenskommelse

Bokning
Boka här
eller fyll i dina önskemål nedan så kontaktar vi dig.