Kontroll av fallskyddsutrustning

problem med karbin Crux

I EU-direktiv 2016/425 framgår att all fallskyddsutrustning ska genomföra periodisk kontroll med ett maximalt intervall om 12 månader. Enligt samma direktiv ska kontrollen utföras av en kompetent person. Här har du möjlighet att utbilda dig till en nivå som medför att du är ”kompetent” att kontrollera den vanligast använda fallskyddsutrustningen.