Mastarbete

Klättra i mast

De som arbetar i mast eller stolpe ska utbildas enligt bestämmelserna i AFS 2000:6 Mast- och stolparbete. Vår grundutbildning innehåller samtliga moment som föreskrivs samt att utbildningen genomförs i en riktigt hög mast där vi genomför ett höjdprov på 50m höjd.

Repetitionsutbildningen syftar till att uppfylla kraven i samma AFS om räddning av nödställd.