Om våra utbildningar

säkert i stege

“Kunskap är lätt att bära”

Crux har ett omfattande utbildningsprogram för arbete på höjd och i slutna utrymmen.

Allt arbete på höjd medför risker. Även om man har den bästa utrustning som går att få, behöver man också rätt kunskaper för att arbeta säkert på höjd. Vi hjälper dig att få dessa kunskaper.
Crux har lång erfarenhet inom området och har sedan starten 1987 utbildat ett stort antal personer för arbete på höjd.

Praktiskt inriktade kurser
Lärarledd övning ger insikt om risker och möjligheter på ett effektivare sätt än enbart teori. Därför innehåller alla våra kurser omfattande praktiska övningar.

Alltid två instruktörer
För att garantera högsta säkerhet under våra kurser är det alltid minst två instruktörer med där det ingår övningar på hög höjd.

Kurser i rätt miljö
Det är viktigt att deltagarna får uppleva den miljö de skall arbeta i ”på riktigt” och bygga upp en trygghet inför arbete på höjd.

Antingen genomför vi utbildningarna i er faktiska miljö eller i vår utbildningsanläggning i Uppsala.

Kurserna i mastarbete innehåller alltid ett moment med höjdtest där deltagarna får vistas på mastens utsida på ca 50 meters höjd.

Kurser hos Er eller vid Crux anläggningar
I Uppsala har vi vår övningsanläggning. Här har vi byggt upp speciella miljöer inomhus med master, tak, husfasader, slutna utrymmen mm.
Utomhus har vi tillgång till en 80 m hög mast, torn och vindkraftverk.
Vi kan även genomföra kurserna på plats hos Er i företaget. Ni väljer tid och plats och vi kan utforma utbildningen efter Era behov. Kontakta oss för offert.

Utrustning
Under kurserna får du låna all säkerhetsutrustning som behövs för att genomföra utbildningen. I samband med kurserna finns möjlighet att köpa utrustning till rabatterat pris.

Generell kursinformation

Anmälningsblankett