Evakuering från linbana

Räddning ur stolslift

I Boverkets författningssamling BFS 2012:11 framgår att samtliga åkande kan evakueras om anläggningen inte kan köras eller körning inte kan ske utan fara för de åkande. Evakuering av samtliga bör normalt vara avslutad inom 1–2 timmar och på utsatta platser inom 1–1½ timme. Evakuering bör kunna ske utan egentlig aktiv medverkan av de åkande. Räddningspersonal bör instrueras om räddningsutrustningens användning och årligen övas inför uppgiften att eventuellt evakuera anläggningen.