Fallskydd med takinriktning

Säkerhet på tak crux

Arbetar du på tak, på hög höjd eller på en byggarbetsplats? Då bör du gå en utbildning i taksäkerhet för att minimera olycksrisken. Vi har lång erfarenhet av att hålla utbildningar i säkert takarbete och ser till att du lämnar kursen med rätt kunskaper och förmågor.

I våra utbildningar får användaren en gedigen kunskap om gällande regelverk, praktiskt handhavande och hur man räddar en nödställd kollega.