Fallskyddsinstruktör fortsättningskurser

evakuering Crux

Kursbeskrivning
Efter at ha genomfört grundutbildningen till Fallskyddsinstruktör för Räddningstjänsten kan eleven genomföra följande tilläggsutbildningar.

  • Räddning ur slutna utrymmen
  • Räddning i mast
  • Räddning från berg
  • Räddning från vindkraftverk
  • Avancerad bårräddning

Målgrupp
Räddningspersonal som redan har genomfört Fallskyddsinstruktörsutbildningen för RTJ

Kursinnehåll
Räddning i olika miljöer enligt kundens önskemål

Kurslängd
1 – 2 dagar

Pris
från 3 490kr

Antal platser
Max 8 elever per kurs och 2 instruktörer för att säkerställa utbildningskvaliteten.
Beställer du en hel kurs om 8 platser anpassar vi den efter dina behov och ger rabatterat pris.

Fasta utbildningsdatum
Ring eller kontakta oss nedan för överenskommelse på dina/era behov.