Fortbildning Slutet utrymme

AFS 2014:43

Kursbeskrivning
Denna utbildning vänder sig till dig som gick grundutbildningen för ca 2-3 år sedan. Vi går igenom den aktuella lagstiftningen för arbete på höjd och i slutna utrymmen samt genomför praktiska övningar för att befästa kunskaperna.
Att arbeta i slutna utrymmen ställer höga krav på säkerhet och kunnande. I AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker framgår att en beredskapsplan ska finnas upprättad då arbete sker i slutna utrymmen. Övningar enligt denna plan ska genomföras så att åtgärder kan vidtas omedelbart om olyckan är framme.
Fokus på denna fortsättningsutbildning ligger på praktiska räddningsprocedurer och uppdatering av gällande regler och författningar. Arbete med fallskyddsutrustning, tripoder, davitarmar, vinschar, gasvarnare och räddningsblock ingår i utbildningen.

Målgrupp
Denna repetitionsutbildning vänder sig till dig som har genomgått grundutbildningen för 2–3 år sedan

Kursinnehåll
Teoretisk repetition och uppdatering av:

  • lagar, författningar och normer
  • arbetsplanering

Praktisk repetition och fortbildning av:

  • användning av personlig skyddsutrustning
  • användning av tripod, Davit m m
  • säkra arbetsmetoder
  • räddningsprocedurer vid räddning av nödställd

Kurslängd
Heldag

Pris
3 400kr

Antal platser
Max 8 elever per kurs och 2 instruktörer för att säkerställa utbildningskvaliteten.
Beställer du en hel kurs om 8 platser anpassar vi den efter dina behov och ger rabatterat pris.

Fasta utbildningsdatum
Denna utbildning genomförs främst som företagsanpassad utbildning där vi tränar/övar hela företaget. Självklart kan vi utbilda även de som inte fyller en hel kurs (8 pers). Ring eller kontakta oss nedan för överenskommelse på dina/era behov.

Bokning
Fyll i dina önskemål nedan så kontaktar vi dig.

 

 

fler utbildningar

Crux är utbildningsföretaget som gärna anpassar sig efter kundernas behov. Funderar du på vilken utbildning som egentligen passar er bäst? Kontakta oss så hittar vi en lösning för era behov!