Mer info om Kontroll av personlig fallskyddsutrustning

Kontrollera skyddsutrusning

Kursbeskrivning
Personlig fallskyddsutrustning ska kontrolleras åtminstone en gång per år av en kompetent person. Denna utbildning ger er kompetens och förmåga att utföra denna kontroll av företagets utrustning.
All utrustning ska kontrolleras enligt tillverkarens instruktioner. Tillverkare av mer komplex utrustning, till exempel fallskyddsblock, föreskriver att man för att anses ”kompetent” måste ha genomfört utbildning direkt hos tillverkaren. Vi har genomfört utbildning hos IKAR, Tuffbuilt Inc, m. fl. och får således besiktiga deras utrustning. Detta innebär att du efter att ha genomfört vår utbildning anses kompetent att besiktiga fallskyddsutrustning med undantag för  fallskyddsblock och annan speciell komplex utrustning.

Målgrupp
Företagets ansvariga kontrollanter för personlig fallskyddsutrustning

Kursinnehåll
Kontroll och service av bl.a.
– Selar
– Rep
– Slingor
– Karbiner och andra hakar
– Glidlås och andra firningsdon
– Hjälmar, mm

Kurslängd
Ca 6h

Pris
5 000kr

Antal platser
Max 8 elever per kurs och 2 instruktörer för att säkerställa utbildningskvaliteten.
Beställer du en hel kurs om 8 platser anpassar vi den efter dina behov och ger rabatterat pris.

Förkunskapskrav
Eleven bör ha god kännedom om användning av fallskyddsutrustning för att kunna nå målen med utbildningen

Övrigt
Crux kan naturligtvis hjälpa er med kontrollen av er utrustning. Antingen skickar ni den till oss eller så kan vi erbjuda på-plats-service. Ring 018-55 84 50 för offert.
Efter genomförd service erhåller ni fullt användbar, servad utrustning med tillhörande dokumentation.

Fasta utbildningsdatum
Se planerade datum på följande länk

övriga datum efter överenskommelse

Bokning
Boka här
eller fyll i dina önskemål nedan så kontaktar vi dig.

fler utbildningar

Crux är utbildningsföretaget som gärna anpassar sig efter kundernas behov. Funderar du på vilken utbildning som egentligen passar er bäst? Kontakta oss så hittar vi en lösning för era behov!