Evakuering från linbana

rädda från stollift

Kursbeskrivning
Kursen lär ut ett effektivt sätt att evakuera personer från linbanor som stannat.
I Boverkets författningssamling BFS 2012:11 framgår att samtliga åkande kan evakueras om anläggningen inte kan köras eller körning inte kan ske utan fara för de åkande. Evakuering av samtliga bör normalt vara avslutad inom 1–2 timmar och på utsatta platser inom 1–1½ timme. Evakuering bör kunna ske utan egentlig aktiv medverkan av de åkande. Räddningspersonal bör instrueras om räddningsutrustningens användning och årligen övas inför uppgiften att eventuellt evakuera anläggningen.

Målgrupp
De som arbetar på skidanläggningar med linbanor. Liftskötare, pistörer, men även räddningstjänst.

Kursinnehåll

  • Arbetets risker
  • Användning av personlig skyddsutrustning
  • Evakuering av linbana

Kurslängd
1-2 dagar beroende på antal elever och förkunskaper

Pris
Enligt överenskommelse

Antal platser
Max 8 elever per kurs och 2 instruktörer för att säkerställa utbildningskvaliteten.
Beställer du en hel kurs om 8 platser anpassar vi den efter dina behov och ger rabatterat pris.

Förkunskapskrav
Liftstolpar definieras som master enligt AFS 2000:6 Mast- och stolparbete. Därför rekommenderar vi personal som arbetar i liftstolpar att genomföra Grundkurs Mastutbildning

Fasta utbildningsdatum
Denna utbildning genomförs främst som företagsanpassad utbildning där vi tränar/övar hela företaget. Självklart kan vi utbilda även de som inte fyller en hel kurs (8 pers). Ring eller kontakta oss nedan för överenskommelse på dina/era behov.

Bokning
Fyll i dina önskemål nedan så kontaktar vi dig

fler utbildningar

Crux är utbildningsföretaget som gärna anpassar sig efter kundernas behov. Funderar du på vilken utbildning som egentligen passar er bäst? Kontakta oss så hittar vi en lösning för era behov!