Fallskyddsprinciper

Säkerhet på tak crux

Vid fallrisker ska man i första hand använda kollektiva skydds­anordningar såsom staket, plattformar ställningar mm. Om det inte är praktiskt möjligt eller vid kortare arbetsmoment kan personlig skyddsutrustning användas. Den personliga fallskyddsutrustningen ska användas efter följande prioritetsordning.