Positionerande system

Säkerhet på tak crux

Om du inte kan få åtkomst till din arbetsplats med hjälp av ett fallförhindrande system är nästa steg att använda dig av ett positionerande system. Detta innebär oftast att du med hjälp av helkroppssele och en lina med positioneringsdon får det stöd du behöver och  samtidigt har du båda händerna fria för att utföra arbetet.

Metoden har stort användningsområde och kan vara mer eller mindre avancerad, från en enkel stödlina vid t.ex. snöskottning på tak till komplex riggning av flera rep vid vertikalt reparbete på broar och husfasader.

Metoden kan användas överallt där användaren behöver anpassa sin position utan att riskera fall.

Exempel på miljöer:

  • sluttande tak
  • stolpar
  • master (vid stillastående arbete)
  • husfasader (två oberoende linor är nödvändigt)

I vår kurs Säkert Takarbete lär du dig bl.a. grunderna i hur man arbetar säkert med positionerande system.