Vertikala fallskyddssystem

Skena i stege Crux

Vid arbete där det finns fallrisker strävar man efter att i möjligaste mån installera permanenta fallskyddssystem. Dessa system möjliggör säkra förflyttningar utan att användaren måste vidta några åtgärder. Glidskon följer med i rörelsen men om användaren tappar taget eller halkar så fångar systemet automatiskt upp fallet.

Nedanstående system fungerar när användaren måste klättra eller förflytta sig vertikalt.