Besiktning och kontroller

I EU-direktiv 89-656 framgår att all fallskyddsutrustning ska genomföra periodisk kontroll med ett maximalt intervall om 12 månader. Enligt samma direktiv ska kontrollen utföras av en kompetent person.

Vi åtar oss gärna att utföra besiktning och kontroller av er fallskyddsutrustning. Antingen skickar ni utrustningen till oss eller så kommer vi till er och utför kontrollen på plats.

Kontakta oss om ni är intresserade av ett serviceavtal som medför periodiserad kontrollbesiktning och snabb utbytesservice av slitna eller trasiga produkter till ett bra pris.

Vårt mål och ambition är att ni alltid ska ha funktionsduglig fallskyddsutrustning och rätt kunskap för att använda den.

Ring 018-558450 om du vill boka kontrollbesiktning av din fallskyddsutrustning.