Normer och föreskrifter

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer.
Arbetsmiljöverket utfärdar detaljregler i form av föreskrifter (AFS) om hur man ska arbeta för att det ska anses som säkert.

Normer för personlig skyddsutrustning regleras av EU direktiv 2016/425. All utrustning måste uppfylla de uppställda normerna och vara CE-märkt för att få säljas och användas inom EU.

Föreskrifter och normer kan upplevas som byråkratiska och lite krångliga. Därför har Arbetsmiljöverket även gett ut broschyrer som med hjälp av bilder förklarar grunderna i bestämmelserna.

Här nedan kan du läsa lite matnyttigt om gällande bestämmelser.