Falluppfångande system

Mastcertifikat

Om du inte kan arbeta bakom fysiska hinder eller med hjälp av positionerande system för att kunna utföra ditt arbete kan du arbeta med falluppfångande system. Dessa system är framtagna för att kunna fånga upp dig vid ett fall utan att du riskerar att utsättas för krafter som är skadliga.

I ett falluppfångande system ingår alltid helkroppssele och någon form av säkerhetslina med falldämpare i systemet för att minimera belastningen på kroppen. Det är av största vikt att infästningen av säkerhetslinan placeras så högt som möjligt (helst ovanför huvudhöjd) för att minimera fallets längd.

Ett enkelt sätt att visualisera ett falluppfångande system är vid klättring i stege.

  • Det finns inga fysiska hinder som hindrar att du faller om du tappar taget eller halkar. (fallförhindrande system)
    (Ryggskydd vid fasta stegar räknas inte som fallskydd enligt Arbetsmiljöverket)
  • Du kan inte positionera dig under transporten i stegen utan att riskera att falla (positionerande system)
  • Du är insäkrad med t.ex. ett fallskyddsblock eller hajkrokar under klättringen. Fallskyddet fångar upp dig direkt och ser till att du inte utsätts för farliga (otillåtna) krafter.

Exempel på miljöer:

  • sluttande tak
  • stolpar
  • master (vid klättring)
  • gångbryggor på tak
  • oskyddade stegar