Fallförhindrande system

Fallförhindrande system Crux

Fallförhindrande system ska alltid vara förstahandsalternativet när du planerar ditt arbete på höjd. Det medför att du kan arbeta säkert utan att komma i närheten av en kant som försätter dig i en situation med fallrisk.

Om det inte finns staket eller andra fysiska avskiljare är det ofta en sele och en sträckt lina som gör att du  aldrig kan komma in i det riskfyllda området. Systemen kan vara permanent monterade i form av skenor eller stålvajrar, men även som mobila system av kärnmantelrep och glidlås.

Exempel på miljöer:

  • platta tak
  • containers
  • tankar / cisterner
  • schakt i gruvor
  • varvsdockor
  • broar, mm

I vår kurs Säkert Takarbete lär du dig bl.a. grunderna i hur man arbetar säkert med fallförhindrande system.