Höghöjdsarbete

Crux - arbete på hög höjd utbildning

Utbildning för arbete på hög höjd

I slutet på 80-talet började Crux utföra reparations- och underhållsarbeten hängande i rep på hög höjd. Platserna där jobben utfördes var oftast höga och svåra att komma åt, det lämpade sig därför bra att använda sig av metoder utvecklade inom bergsklättring. Arbetssättet användes redan i utomlands bl.a. i oljeriggar på Nordsjön, men i Sverige var arbetsmetoden helt ny.

Idag hjälper vi våra kunder med höghöjdsarbeten på t.ex. broar, husfasader, master, kyrktorn, mm.
Den typ av arbete som utförs kan vara allt från inspektion, rengöring, monteringsarbeten, reparationer, osv.
Tack vare denna arbetsmetod kan man många gånger slippa använda byggnadsställningar och mobilkranar. Metoden är kostnadseffektiv, men samtidigt mycket säker.

Metoden ställer naturligtvis höga krav på kunskap och säkerhetstänkande hos utövaren.

Vår personal har utbildning och lång erfarenhet av denna typ av arbete.
Att vi är certifierade enligt ISO9001 borgar för hög kvalité och säkerhet på vårt arbete.

All utrustning som används är specialanpassad och godkänd för ändamålet. När man arbetar hängande i rep används alltid en arbetslina samt en backuplina. Båda linorna fungerar oberoende av varandra. På backuplinan finns ett replås som omedelbart fångar upp ett eventuellt fall.
Arbetsmetoderna finns föreskrivna i AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning.

Har du ett (omöjligt) uppdrag som behöver utföras? Ring Crux!