Föreskrifter

Arbetsgivaren är skyldig att tillse att arbetstagaren har förståelse för vilka risker han eller hon kan utsättas för på arbetsplatsen. Vidare ska arbetsgivaren säkerställa att arbetstagarna har rätt utrustning och utbildning för att arbeta på ett säkert sätt.

Arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa mer om aktuella bestämmelser och författningar. Det finns också en mängd rapporter och studier rörande arbetsmiljö.

Våra utbildningar grundar sig på dessa regler, författningar och normer. Vår utbildningsfilosofi innebär att eleven först får förståelse för hur man ska arbeta säkert. Därefter får varje elev genomföra flera praktiska övningar så att kunskapen och det praktiska handhavandet kan tillämpas på ett säkert sätt.

Till våra utbildningar

Nedan finns ett urval av de föreskrifter som reglerar hur man arbetar säkert på hög höjd och i slutna utrymmen.

AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall
AFS 1981:15 Skydd mot skada genom ras
AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (2014:21)
AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap
AFS 2016:3 Elektromagnetiska fält
AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker
AFS 1999:3 Byggnads och anläggningsarbete (2014:26)
AFS 2012:1 Användning av motorkedjesågar och röjsågar
AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning (2010:11)
AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar (2014:17)
AFS 2013:4 Ställningar
AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning (2010:14)
Reglerar bl.a. arbete hängande i rep.
AFS 2005:06 Medicinska kontroller i arbetslivet (2014:23)
AFS 2000:6 Mast- och stolparbete (2014:11)