Besiktning av klätterväggar

Klättergym

Vi bygger våra klätterväggar enligt högt ställda normer och lämnar garanti på allt material och arbete. Men även den bästa klättervägg utsätts för slitage och behöver därför kontroll och service. Speciellt utsatt är toppfästen där repet löper igenom hela tiden, men naturligtvis kontrolleras hela väggen enligt en fastställd checklista.

Har du en klättervägg som inte Crux byggt?
Vi kan hjälpa till med service av både klätterväggar vi byggt själv och andra fabrikat.

Är du osäker på klätterväggens kvalitet och hållfasthet?
Vi har utrustning för att provbelasta klätterväggens säkringar för att verifiera att de uppfyller normerna.

Kontroll av klätterutrustning
Vi utför även kontroll av personlig skyddsutrustning såsom rep, selar, karbiner mm som omfattas av EU direktivet 2016/425 Personlig skyddsutrustning.

Just kontroll av personlig skyddsutrustning måste utföras minst en gång om året av en kompetent person. Kontrollen måste dokumenteras.

Genom att anlita oss för service av din klättervägg och övrig utrustning så vet du att den alltid är säker och i gott skick. Kontakta oss för bokning av kontroll och service av din klättervägg!