Utbildningsdatum 2015

Januari

8 Säkert takarbete / Skotta säkert
13-14 Mastarbete
15 Säkert takarbete / Skotta säkert
20 Repetition Säkert takarbete
21 Arbete i slutet utrymme
22 Grundkurs i Fallskydd
27 Säkert takarbete / Skotta säkert

Februari

3 Säkert takarbete / Skotta säkert
4 Grundkurs i Fallskydd
5 Kontroll av personlig fallskyddsutrustning
10-12 Industriellt reparbete – Rope Access
17-18 Mastarbete
19 Säkert takarbete / Skotta säkert
24-26 Rescuepack

Mars

3 Säkert takarbete / Skotta säkert
4 Grundkurs i Fallskydd
5 Repetition Säkert takarbete
10 Arbete i slutet utrymme
11 Kontroll av personlig fallskyddsutrustning
12 Säkert takarbete / Skotta säkert
17-18 Mastarbete24-26 Räddning från vindkraftsverk för Räddningstjänst
31 Säkert takarbete / Skotta säkert

April

1 Arbete i slutet utrymme
8-9 Mastarbete
14 Säkert takarbete / Skotta säkert
21 Kontroll av personlig fallskyddsutrustning
22 Repetition Mastarbete

Maj

5-7 Industriellt reparbete – Rope Access
19-21 Rescuepack
26-27 Mastarbete
27 Säkert takarbete / Skotta säkert

Juni

2 Arbete i slutet utrymme
3 Kontroll av personlig fallskyddsutrustning
4 Repetition Säkert takarbete
9-10 Mastarbete
16 Säkert takarbete / Skotta säkert
23-25 Rescuepack

Augusti

11-12 Mastarbete
13 Säkert takarbete / Skotta säkert
18 Arbete i slutet utrymme
19 Kontroll av personlig fallskyddsutrustning20 Säkert takarbete / Skotta säkert
25-27 Rescuepack

September

1-3 Räddning från vindkraftverk för Räddningstjänst
8-9 Arbete på höjd Mastarbete
10 Säkert takarbete / Skotta säkert
15-17 Industriellt reparbete – Rope Access
22 Säkert takarbete / Skotta säkert
23 Kontroll av personlig fallskyddsutrustning
24 Repetition Säkert takarbete

Oktober

6-7 Mastarbete
13 Säkert takarbete / Skotta säkert
14 Repetition Mastarbete
20 Arbete i slutet utrymme
21 Säkert takarbete / Skotta säkert

November

3-4 Mastarbete
10 Säkert takarbete / Skotta säkert
11 Kontroll av personlig fallskyddsutrustning
17-19 Industriellt reparbete – Rope Access
24 Säkert takarbete / Skotta säkert

December

1 Arbete i slutet utrymme
2 Grundkurs i Fallskydd3 Säkert takarbete / Skotta säkert
8-9 Mastarbete
10 Repetition Säkert takarbete
15 Säkert takarbete / Skotta säkert

Detta är våra kurser med fasta datum.
Övriga kurser anordnas i samråd med kund.

Kontakta Crux
Tel: 018 – 55 84 50
e-post: crux@crux.se