Introduktionskurs i vindkraft för skyddsombud och arbetsgivare

En dags introduktionsutbildning inriktad på verksamhet inom vindkraftverk. Denna utbildning ger en övergripande insikt i såväl regelverk och dess normer som ren produktkunskap och viss del praktiska moment.

Syftet med kursen är att varje deltagare efter utbildningen skall känna till vilka regler som gäller och vilken typ av utrustning som skall användas. Kursen arbetar efter de normer som är fastställda av arbetsmiljöverket och dess föreskrifter.

Målgrupp
Alla huvudskyddsombud och ansvariga inom aktuella företag och organisationer. Minimiålder är 18 år.

Kursinnehåll
– Normer och lagar för arbetsgivare och arbetstagare
– Arbetets risker
– Referensfall
– Personlig skyddsutrustning
– Räddningsmoment
– Arbetsplanering
– Kommunikation
– Praktiska moment

Kurslängd
1 dag

fler utbildningar

Crux är utbildningsföretaget som gärna anpassar sig efter kundernas behov. Funderar du på vilken utbildning som egentligen passar er bäst? Kontakta oss så hittar vi en lösning för era behov!