Företagsanpassade utbildningar

arbeta säkert i slutna utrymmen

Vi erbjuder våra kunder möjligheten att få alla våra kurser i egen lokal miljö. Tillsammans med er som kund skapar vi en unik utbildning som är anpassad efter ert behov och er specifika miljö. Det kan antingen handla om en speciell miljö, speciella arbetsmetoder eller utrustning som kräver anpassad utbildning.

En företagsanpassad utbildning kan också grunda sig på genomförd riskanalys där vi tillsammans med arbetsledning, skyddsombud och arbetstagare gått igenom arbetsmoment som innebär risker när det gäller fallskydd och arbete i slutna utrymmen. Efter genomförd riskanalys tar vi fram handlingsplaner som eventuellt innehåller anpassade utbildningsåtgärder för personal och ledning.

Med vår kompetens kan vi ge er rätt utbildning och ser fram emot era förfrågningar!

fler utbildningar

Crux är utbildningsföretaget som gärna anpassar sig efter kundernas behov. Funderar du på vilken utbildning som egentligen passar er bäst? Kontakta oss så hittar vi en lösning för era behov!