Evakueringsluft OCENCO

 • Produktinfo
 • Artikelnr: 78-1008018.
 • Vid arbete i slutna utrymmen ska räddning vara förberett så att en nödställd ska kunna evakueras ur utrymmet omedelbart. Vid farlig atmosfär innebär detta sekunder. Om räddningen tar längre tid (exempelvis på grund av långa förflyttningar) kan denna evakueringsluft användas för att säkerställa frisk luft för den nödställde.

  Ocenco M-20.2 fungerar med komprimerat syre, och är unik i sitt slag med sin 15-åriga livslängd. Förutom månadsvis visuell inspektion är den helt underhållsfri, ingen extra kostnad eller tidskrävande besiktning ska genomföras. Det skall jämföras med konventionella EEBD med komprimerad luft som kräver årlig service av godkänd personal och dyra trycktester vart 5: e år.

  Ocenco M-20.2 EEBD ger upp till 32 minuters lufttillförsel beroende på användarens aktivitetsnivå. Med ett behovsreglerat syresflöde ger Ocenco M-20.2 EEBD optimal användning av andningsluften och därigenom maximal överlevnadstid vid en evakuering ur ett slutet utrymme.

  Ocenco M-20.2 EEBD är redo att använda inom några sekunder:
  Öppna enheten, dra ut spännramen, dra ut enheten ur skyddshöljet och sätt i munstycke och på med näsklämman. Nu är den redo att användas.

  Den bifogade huven kan när som helst under flykten tas på vid behov (se manual)
  Den kompakta konstruktionen gör det mycket enkelt och lätt att alltid bära med sig, exempelvis i bältet, in i ett slutet utrymme.  Den 15 års långa livslängden och att den är underhållsfri tillsammans med Ocenco M-20.2 EEBDs robusta design och användarvänlighet har gjort Ocenco M-20.2 EEBD till den mest använda EEBD inom marina offshore sektorer. Nu introducerar vi den även för industriellt bruk i samband med arbete i slutna utrymmen även på land. (OBS Endast evakueringsluft, inte för arbete i dålig atmosfär eller som räddningsluft för en räddare som går in i dålig atmosfär)

  • Prestanda varaktighet: 15-32 minuter
  • Livslängd: 15 år vid fast installation, 10 år vid mobilt bruk
  • Underhållskrav: Visuell inspektion av tryckmätare och hölje
  • Påtagningstid: mindre än 10 sekunder
  • Syreavgivningssystem: automatisk på, komprimerat syre, behovsstyrd
  • Vikt: 1,4 kg
  • Mått på M-20.2 EEBD (bärbara enheten): 17 x 17 x 7,6 cm
  • Mått på orange sekundärbehållare (för fast installation): 21 x 23 x 10 cm
  • Godkännanden: EN13794:2002, ISO23269-1:2008, IMO 849, SOLAS 74
 • Manual
 • Öppna video
 • 9994 inkl moms


Eller kontakta oss

Relaterade produkter