Verktygssäkring

Vi är glada och stolta över att kunna erbjuda riktigt bra verktygshållare rån Bahco. Tidigare har vi erbjudit lösningar främst för personligt fallskydd men nu breddar vi sortimentet så att vi även skyddar personer och egendom att få skador från något som faller ovanifrån.

Bahco är en av de första verktygstillverkarna som kan erbjuda en lösning för att minska risken att tappa handverktyg. Under många år har de varit framgångsrika i sitt arbete med hälsa och säkerhet genom ett vetenskapligt program för utveckling av ergonomiska handverktyg.
Med de nya tillbehören för arbete på hög höjd tar de ytterligare ett steg i deras omsorg om professionella verktygsanvändares hälsa och säkerhet.
 80-3875-LY280-3875-RL1
Vid utvecklingen av det nya sortimentet av tillbehör för arbete på hög höjd har de vänt sig till de mest krävande användarna inom området. Bahco har arbetat i nära samarbete med vindkraftverkstekniker och klättrare inom industriellt arbete som anlitats för att fastställa exakt hur behovet ser ut när det gäller den här typen av arbete.
Resultatet är ett sortiment som omfattar elastiska och utdragbara säkerhetslinor, väskor, verktygsfickor och bälten. Säkerhetslinorna är tillverkade i enlighet med Bahcos standarder och utvecklade enligt industrins högt ställda kvalitetskrav.
80-3875-HB30
Säkerhetslinorna är kvalitetskontrollerade både i statiska och dynamiska tester. För att säkerställa att kvalitén uppnår Bahcos högt satta standarder är säkerhetslinorna testade enligt mycket mer krävande omständigheter än de är avsedda för att användas under. I de dynamiska testerna betyder detta att säkerhetskoefficient 2, test(fall)faktor 2 är genomfört.
Samtliga av Bahco´s produkter i serien “Säkra dina verktyg vid arbete på hög höjd” kan du köpa i vår webbutik.