Horisontella fallskyddssystem

Crux fallskydd

Horisontella fallskyddssystem används främst i miljöer där användaren måste förflytta sig längs kanter eller lutande plan där det finns risk för fall systemen medger snabb och säker förflyttning. Enligt den senaste versionen av AFS 1999:3 Bygg- och anläggningsarbete måste en person som förflyttar sig längs ett tak vara kontinuerligt insäkrad. Detta gäller så länge inte fasta fallskyddsanordningar, t.ex. staket, finns tillgängliga. Detta betyder att gångbryggor på de flesta hus i Sverige behöver kompletteras med fasta eller mobila fallskyddslösningar vid arbete. Om arbete utförs ofta rekommenderas staket. Om arbetet utförs mer sällan rekommenderas horisontella fallskyddssystem vilka finns i följande varianter:

  • Fasta system med vajer
  • Fasta system med skena
  • Mobila system med rep

Fasta horisontella system med vajer
Vi saluför och monterar högkvalitativa vajersystem från spanska Sekuralt.
Fördelen med vajersystem är att de är väldigt kostnadseffektiva och säkra. Eftersom förankringspunkterna i strukturen kan sitta upp mot 15m från varandra kan antalet hål i tak mm minimeras.

Horisontell vajer fallskydd crux

 

Fasta horisontella system med skena
Vi saluför och monterar horisontella fallskyddsskenor från marknadsledande New Technelec.
Fördelen med fallskyddsskenor är att de kan följa strukturen (med böjar ner till radie 33 cm) och målas från fabrik till en nyans som får dem att smälta in i strukturen.

säkerhet vid vatten Crux

Mobila horisontella system med rep
Om arbetet sker oregelbundet kan mobila horisontella system användas. Monteringen utförs i samband med arbete och tar 5-10minuter beroende på fastsättningsmöjligheter. Efter montage kan användare (upp till 4 pers) arbeta eller förflytta sig hela längden (upp till 50m). Detta är ett mycket effektivt sätt att skapa snabba och säkra förflyttningar på tak.
Observera att utrustningen måste vara tillverkad enligt EN795B (så du kan inte använda ett vanligt spännband)

Här nedan följer produktbilder från olika installationer
Kontakta oss med dina behov så hjälper vi dig!


Övergång från stege till tak


Komplex tillämpning vid berg- och dalbana


Skena på tak med möjlighet till riktningsförändring
utan bortkoppling från systemet.

Rak installation längs takkant


Längs sluttande transportband


I anslutning till taklucka för säker transport


Anpassningsbar efter förutsättningarna


Installation för säkert arbete över arbetsplatsen