Säkert takarbete

Säkerhet på tak crux

Arbetar du på tak, på hög höjd eller på en byggarbetsplats? Då bör du gå en utbildning i taksäkerhet för att minimera olycksrisken. Vi har lång erfarenhet av att hålla utbildningar i säkert takarbete och ser till att du lämnar kursen med rätt kunskaper och förmågor.

TAKSÄKERHET SKAPAR EN TRYGG ARBETSPLATS

Normalt regleras arbete på höjd i AFS 1981:14 ”Skydd mot skada genom fall”. I ovanstående miljöer regleras arbetet betydligt tydligare dessutom i AFS 1999:3 ”Bygg- och anläggningsarbete”. Där framgår hur man ska arbeta för att arbetet ska klassas som säkert och hur man undviker sanktionsavgifter. I våra utbildningar får användaren en gedigen kunskap om gällande regelverk, praktiskt handhavande och hur man räddar en nödställd kollega.

Klicka dig gärna in och läs mer om våra olika kurser i taksäkerhet. Har du ytterligare frågor är du mer än välkommen att ställa dem till oss, enklast via mail eller telefon. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner till höger på den här sidan.