Fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildning

Grundkurs fallskydd är en utbildning som riktar sig till de som arbetar där det föreligger risker för fall inom exempelvis industrin. Denna fallskyddsutbildning lämpar sig även till arbetsledare och chefer för att öka förståelsen om riskerna med arbete på höjd. Här får man lära sig vilka lagar och normer som reglerar arbete på höjd samt genomföra praktiska övningar hur man använder personlig skyddsutrustning.

Ett stort fokus på utbildningen är att eleven efter genomförd utbildning ska känna sig trygg i att arbeta i dessa miljöer samt ha förmåga att rädda en nödställd kamrat som blivit hängande i sin fallskyddsutrustning. För att uppnå denna målsättning är vi alltid två instruktörer som tar hand om en grupp om max 8 elever. På så sätt får samtliga elever utföra flera praktiska övningar tillsammans med en erfaren instruktör

Fallskyddskurserna finns som grund- och repetitionsutbildning.