Räddning från vindkraftverk för räddningstjänst

Räddning ur vindkraftverk
Kursbeskrivning
Kursen vänder sig till de som arbetar inom räddningstjänsten och består av grundutbildning och därutöver utökade kunskaper i egen evakuering från höjd och räddning av en nödställd. Utbildningen inriktar sig på de specifika räddningsmetoder och den utrustning som används i vindkraftverk. Räddningen sker både från stege och fritt hängande i luften.
Målgrupp
Personal inom räddningstjänsten som har vindkraftverk eller höga master i sitt verksamhetsområde.
Hälsoundersökning med arbets-EKG krävs för att genomföra kursen. Deltagare måste minst vara 18år.
Kursinnehåll
  • Lagar, föreskrifter och normer
  • Risker
  • Personlig skyddsutrustning
  • Självevakuering från höjd
  • Räddning av nödställd från höjd
  • Klättertekniker (fasta och mobila fallskydd)
  • Höjdtest
  • Teoretiskt prov
  • Evakuering sker även från full höjd från ett vindkraftverk

Kurslängd
3 dagar
Kursen ges även som en endagarskurs för de som tidigare genomfört Rescue Pack

Pris
9 400kr

Antal platser
Max 8 elever per kurs och 2 instruktörer för att säkerställa utbildningskvaliteten.
Beställer du en hel kurs om 8 platser anpassar vi den efter dina behov och ger rabatterat pris.

Fasta utbildningsdatum
Denna utbildning genomförs främst som företagsanpassad utbildning där vi tränar/övar hela företaget. Självklart kan vi utbilda även de som inte fyller en hel kurs (8 pers). Ring eller kontakta oss nedan för överenskommelse på dina/era behov.

Bokning
Fyll i dina önskemål nedan så kontaktar vi dig.