Hyrklätterväggar

aktivitet i offentlig miljö

Vi har ett antal hyrklätterväggar som vi gärna hyr ut till er vid olika evenemang och aktiviteter oavsett var i Sverige ni befinner er. Klätterväggarna är väldigt anpassningsbara och byggs upp på några timmar av vår personal. Detta medför att vi oftast kan anpassa hyrklätterväggen efter era lokala förutsättningar oavsett om ni vill ha aktiviteten inom- eller utomhus.

Vi börjar med att bygga upp en byggnadsställning som vi därefter beklär med själva klätterskivorna. Avslutningsvis förankrar vi hela konstruktionen så att vi kan garantera säkerheten. Förankringen sker oftast med hjälp av grövre träd, pelare, balkar eller betongblock.

Antingen löser ni säkringen av era ”kunder” eller så kan vi naturligtvis även bistå med denna tjänst. Givetvis tillhandahåller vi även nödvändig säkerhetsutrustning för klättring på klätterväggen.

Hyrklättervägg Crux

Klättring i Stockholm

Hyrklättervägg Centralen Stockholm med GB

Aktivitet i monter

Aktivitet i monter på mässa

Eftersom hyrklätterväggarna byggs upp med hjälp av byggnadsställningar så kan måtten anpassas.

Standardmått: (klätteryta)
Höjd: 7.2m
Bredd 2.5

Alternativt:
Höjd:3.6m
Bredd 5m.

Alternativt:
Höjd:2.4m
Bredd: 7.5m

Andra varianter är också möjliga men klätterväggen bygger på skivor som är 2.5m breda och 1.2m höga.

Den största delen av våra kostnader är kopplade till transport, montering och nedmontering. Detta betyder att priset per dag sjunker ju längre tid du hyr klätterväggen.

Pris: från 13 000kr ex. resa för dag ett med personal.
Detta inkluderar 6h användning. Står ni för säkringspersonal kan ni använda klätterväggen hur mycket ni vill.

Klätterväggen kan naturligtvis hyras under längre tid utan personal.

Maila oss gärna på crux@crux.se för funderingar eller offert.